sqlog

sql & co
posts - 78, comments - 14, trackbacks - 1

Thursday, September 1, 2011

Python & .NET

E' stato rilasciato l'IDE per Visual Studio 2010 per Python:

http://pytools.codeplex.com/

posted @ Thursday, September 1, 2011 9:41 PM | Feedback (0) |

Powered by:
Powered By Subtext Powered By ASP.NET